akaChain
 
 

akaChain

Nền tảng blockchain cho doanh nghiệp gắn liền với các giải pháp marketing, tài chính và quản lý chuỗi cung ứng. akaChain mang lại sản phẩm có tính bảo mật cao, hiệu suất tốt, thời gian triển khai ngắn.

 Tags

akachain

Chia sẻ bài viết qua email