Thứ sáu, 14/6/2024
Thứ tư, 16/6/2021, 05:00 (GMT+7)

El Salvador sử dụng năng lượng núi lửa khai thác Bitcoin

Tổng thống El Salvador tiết lộ nước này đang xây dựng một trung tâm khai thác Bitcoin sử dụng năng lượng địa nhiệt sạch 100% từ núi lửa.

El Salvador sử dụng năng lượng núi lửa khai thác Bitcoin
 
 

Đồ họa: Next