Thứ bảy, 23/9/2023
Thứ tư, 2/8/2017, 12:42 (GMT+7)

Đường thăng tiến và tài sản của Thứ trưởng Kim Thoa

Bà Hồ Thị Kim Thoa bị kết luận có "khuyết điểm nghiêm trọng" trong hoạt động kinh tế và bổ nhiệm nhân sự, vừa xin nghỉ việc hôm qua.

Hoàng Thùy - Việt Chung