Thứ ba, 25/6/2024
Thứ bảy, 21/1/2023, 00:00 (GMT+7)

Đường ống dẫn khí đốt hoạt động như thế nào?

Khí đốt được vận chuyển từ mỏ hoặc kho chứa đến khu vực tiêu thụ thông qua mạng lưới đường ống thép với hệ thống bảo vệ chống ăn mòn.

Đường ống dẫn khí đốt hoạt động như thế nào?
 
 

Đồ họa: AFP