Thứ tư, 27/9/2023
Thứ bảy, 25/7/2020, 18:07 (GMT+7)

Đường dịch tễ của 'bệnh nhân 416'

Trong 18 ngày từ 7/7, "bệnh nhân 416" đến ba cơ sở y tế và dự một đám cưới tại Đà Nẵng, tiếp xúc 1.079 người, trong đó 288 người tiếp xúc gần.

Đồ họa: Việt Chung