Thứ hai, 15/7/2024
Thứ hai, 19/3/2018, 15:10 (GMT+7)

Đức Gyalwang Drukpa cầu siêu cho hương linh đã mất

Đức Gyalwang Drukpa đã ban gia trì cho hàng triệu phật tử và cùng cầu an, cầu siêu tại Pháp hội Đại bảo tháp Tây Thiên.

Ngày 18/3, Đức Gyalwang Drukpa trực tiếp tham gia nhiều khóa lễ quán đỉnh có ý nghĩa lợi ích về sức khỏe, tài lộc, hạnh phúc và cầu siêu tại Pháp hội Đại Bảo tháp Tây Thiên. 

Cùng ngày, Đại sứ Ấn Độ và phu nhân đã thỉnh lễ Đức Gyalwang Drukpa tại Pháp hội. 

Đại sứ Ấn Độ thưởng ngoạn Mandala đá quý Phật Quan Âm tại Bảo tháp Tây Thiên.  

Đức Gyalwang Drukpa cho biết, lẽ ra Mandala đá quý sẽ được hóa giải đêm 18/3 tại Đại Bảo tháp nhưng ông nhận được rất nhiều lời thỉnh cầu của các Phật tử xin để lại Mandala để người dân tiếp tục được đến lễ bái và cầu nguyện. Bởi vậy ông đã chấp thuận để lại pháp bảo này thêm một đến hai năm nữa. 

Tăng đoàn Drukpa khoá lễ cầu siêu cho các hương linh đã mất theo nghi lễ truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa.

Các nhà sư Drukpa hóa đốt ảnh, tên của hương linh đã mất. 

Tăng đoàn Truyền thừa tu tập cầu nguyện để khiển trừ chướng ngại, gia trì Thân Khẩu Ý, tịnh hóa mọi nghiệp chướng. 

Trong 3 ngày từ 16 đến 18/3, hàng triệu lượt phật tử đã hòa mình trong bầu không khí hoan hỷ, tràn đầy Đạo vị cùng cầu nguyện Quốc thái dân an và hòa bình thế giới tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên. 

Các Phật tử đốt nến cầu nguyện hương linh được vãng sinh về cõi Tịnh Độ Đức Phật A Di Đà.

Các phật tử đều được Đức Gyalwang Drukpa gia trì, được tắm mình trong ánh từ quang trí tuệ và tình yêu thương của ngài. 

Các Phật tử cũng được tham gia khóa lễ cúng dàng ân đức gia trì, trừ chướng ngại của Truyền thừa Drukpa. 

Đại Bảo tháp Tây Thiên đã đón hàng triệu lượt người đến tham dự Pháp hội và cầu siêu trong các ngày qua.

Giang Huy - Anh Duy