Thứ hai, 10/8/2020
Thứ sáu, 30/8/2019, 16:15 (GMT+7)

Dự đoán về tương lai của con người 6 thập kỷ trước

Người xưa đưa ra một số dự đoán chính xác về sự phát triển của công nghệ, y học, khoa học vũ trụ và nhiều lĩnh vực khác.

Những dự đoán về thế giới hiện đại của thập niên 1950
 
 

Đồ họa: Life Noggin