Thứ ba, 20/4/2021
Thứ tư, 28/12/2016, 10:30 (GMT+7)

Dự án 50 triệu USD xóa bỏ các con đập nguy hiểm tại Mỹ

Mỹ có hàng chục nghìn đập nước nguy hiểm và hoạt động không hiệu quả, cần được loại bỏ để bảo đảm an toàn môi trường.

Dự án 50 triệu USD để xóa bỏ hàng nghìn đập nước vô ích tại Mỹ
 
 

Quỹ William và Flora Hewlett sẽ chi 50 triệu USD để giúp nước Mỹ xóa bỏ những con đập già cỗi, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và không còn tác dụng, nhằm khôi phục lại môi trường sông và hệ sinh thái.

Tử Quỳnh (Video: Next Media)