Thứ hai, 17/6/2024
Thứ ba, 16/4/2024, 10:25 (GMT+7)

Dòng họ nào có nhiều người làm vua nhất Việt Nam?

Tính từ năm 938 đến 1945, dòng họ này có 31 người làm vua, nhiều nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam.

Kỷ nguyên độc lập của nước ta bắt đầu sau hơn 1.000 năm Bắc thuộc. Thời kỳ này được đánh dấu bằng chiến thắng Bạch Đằng năm 938 do Ngô Quyền lãnh đạo. Một năm sau, Ngô Quyền lên ngôi vua, nhà Ngô bắt đầu.

Vậy bạn có biết trong suốt lịch sử phong kiến Việt Nam dòng họ nào có nhiều người làm vua nhất không?

>> Giải thích thêm về các triều đại Việt Nam

Mộc Trà