Thứ tư, 12/5/2021
Thứ ba, 20/4/2021, 09:07 (GMT+7)

Dòng hải lưu có thể tồn tại trên mặt trăng sao Thổ

Đại dương ngầm khổng lồ bên dưới mặt trăng Enceladus có thể có các dòng chảy từ cực đến xích đạo và ngược lại, nghiên cứu mới cho biết.