Thứ tư, 12/8/2020
Thứ năm, 21/12/2017, 16:30 (GMT+7)

Đông chí đánh dấu ngày ngắn nhất trong năm

Đông chí diễn ra hôm nay, đánh dấu ngày ngắn nhất trong năm khi cực Bắc nghiêng xa nhất khỏi Mặt Trời.