Thứ tư, 20/1/2021
Thứ sáu, 17/4/2020, 05:00 (GMT+7)

Đối tượng nào được giảm tiền điện vì Covid-19?

Giá, tiền điện sẽ giảm 10-20% tuỳ đối tượng bị ảnh hưởng và riêng cơ sở cách ly tập trung được miễn phí 3 tháng.

Tiến Thành - Anh Minh