Thứ hai, 25/10/2021
Thứ năm, 19/7/2018, 13:31 (GMT+7)

Điều kiện hình thành bão nhiệt đới

Bão nhiệt đới hình thành trên những vùng biển ấm, nơi nước biển có nhiệt độ từ 26,6 độ C trở lên và sâu ít nhất 50 mét.