Thứ ba, 2/3/2021
Thứ sáu, 12/2/2021, 09:28 (GMT+7)

Điều kiện để được làm thẩm phán?

Quy trình bổ nhiệm thẩm phán yêu cầu nhiều điều kiện và kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật; có bốn ngạch: sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thẩm phán TAND Tối cao.

Quy trình bổ nhiệm thẩm phán
 
 

Tạ Lư - Phạm Dự