Thứ ba, 28/6/2022
Thứ bảy, 28/4/2018, 08:07 (GMT+7)

Điều gì xảy ra nếu trời mưa không ngừng?

Mưa liên tục có thể khiến nhiều loài thực vật và động vật chết, cuộc sống của con người cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.