Thứ hai, 25/5/2020
Thứ sáu, 26/10/2018, 21:00 (GMT+7)

Điều gì xảy ra nếu Trái Đất đảo chiều quay quanh trục?

Nếu đổi chiều quay quanh trục, Trái Đất sẽ thay đổi đáng kể cả về cảnh quan, thời tiết và các hiện tượng tự nhiên.