Thứ sáu, 14/6/2024
Chủ nhật, 26/7/2020, 05:00 (GMT+7)

Điều gì xảy ra nếu ngừng ăn đường?

Loại bỏ đường khỏi chế độ ăn có thể khiến chúng ta dễ cảm thấy stress nhưng mặt khác cũng có lợi ích rõ ràng về sức khỏe.