Thứ tư, 29/3/2023
Thứ sáu, 22/3/2019, 20:00 (GMT+7)

Điều gì xảy ra nếu mọi người trên thế giới cùng đi ngủ?

Khi thế giới đồng bộ thời gian ngủ, nhiều người sẽ bị phá vỡ nhịp sinh học tự nhiên, phải làm việc ban đêm và tăng lượng điện tiêu thụ.