Thứ tư, 16/6/2021
Thứ bảy, 30/5/2020, 16:26 (GMT+7)

Điều gì xảy ra nếu không có máy bay?

Ô nhiễm không khí sẽ được cải thiện nếu máy bay biến mất, tuy nhiên, ngành du lịch và công nghiệp quốc phòng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.