Thứ tư, 3/6/2020
Thứ ba, 4/6/2019, 11:15 (GMT+7)

Điều gì xảy ra nếu dùng nước dập Mặt Trời?

Nếu đổ một xô nước khổng lồ vào Mặt Trời, chúng ta sẽ tiếp thêm nhiên liệu, khiến Mặt Trời càng lớn hơn, nóng hơn và sáng hơn.