Thứ tư, 21/4/2021
Thứ tư, 4/5/2016, 19:44 (GMT+7)

Điều đặc biệt của đuốc Thế vận hội 2016

Được châm từ lửa mặt trời trên đỉnh thiêng Olympia, ngọn đuốc Thế vận hội 2016, với phần ngọn lấp lánh ánh vàng, phần thân độc đáo bất ngờ, có mặt ở Brazil hôm qua để bắt đầu hành trình qua 300 thành phố.

Việt Chung