Thứ bảy, 25/3/2023
Thứ ba, 10/12/2019, 16:32 (GMT+7)

Điện thoại Oppo với camera ẩn dưới màn hình

Điện thoại có thiết kế tràn viền nhưng không cần camera "thụt thò" nhờ đã ẩn dưới màn hình.

Điện thoại Oppo với camera ẩn trong màn hình