Thứ hai, 17/6/2024
Thứ sáu, 17/5/2024, 00:00 (GMT+7)

Điện thoại không chuyển sang chế độ máy bay nguy hiểm thế nào?

Đặt điện thoại ở chế độ máy bay không phải để bảo vệ chuyến bay của hành khách mà nhằm tránh gây nhiễu các thiết bị dọc theo đường bay.

Không chuyển điện thoại sang chế độ máy bay gây hậu quả gì?
 
 

Đồ họa: TED-Ed