Thứ bảy, 27/2/2021
Thứ năm, 28/9/2017, 13:37 (GMT+7)

Diện mạo châu Á nếu toàn bộ băng trên Trái Đất tan chảy

Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong số những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nếu toàn bộ băng trên thế giới tan chảy.