Thứ ba, 15/6/2021
Thứ bảy, 13/8/2016, 14:35 (GMT+7)

Điểm chuẩn vào Học viện Nông nghiệp cao nhất 21,25

Ngành Công nghệ thực phẩm của Học viện Nông nghiệp Việt Nam lấy điểm chuẩn cao nhất 21,25.

Điểm chuẩn 2016 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Phương Hòa