Thứ ba, 3/10/2023
Thứ ba, 1/8/2017, 17:27 (GMT+7)

Điểm chuẩn trường Tây Bắc, Tân Trào

Đại học Tây Bắc lấy điểm cao nhất ở ngành giáo dục tiểu học là 32. Đại học Tân Trào lấy bằng điểm sàn ở tất cả ngành.