Thứ sáu, 29/10/2021
Thứ sáu, 10/8/2018, 15:55 (GMT+7)

Điểm chuẩn sáu cao đẳng sư phạm phía Bắc

Cao đẳng Sư phạm Trung ương lấy điểm đầu vào cao nhất 19. Cao đẳng Sư phạm Nam Định, Vĩnh Phúc lấy 15 cho tất cả ngành.