Thứ tư, 27/1/2021
Thứ bảy, 13/8/2016, 18:01 (GMT+7)

Điểm chuẩn Đại học Văn hóa TP HCM, Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM

Khoa Việt Nam học của Đại học Văn hóa TP HCM lấy điểm cao nhất 19,25, chưa tính ưu tiên.

Điểm chuẩn vào Đại học Văn hóa TP HCM.

Điểm chuẩn xét trúng tuyển của các ngành Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Quan hệ quốc tế, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Quản trị khách sạn, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán của Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM có tiếng Anh nhân 2.

 

Phương Hòa