Thứ năm, 29/10/2020
Thứ bảy, 13/8/2016, 19:56 (GMT+7)

Điểm chuẩn Đại học Thủy lợi

Mức điểm dành cho học sinh phổ thông, khu vực 3 dao động từ 5,33 đến 6,72 (tính theo thang điểm 10).

Phương Hòa