Thứ ba, 15/6/2021
Thứ bảy, 13/8/2016, 18:56 (GMT+7)

Điểm chuẩn Đại học Hà Nội, Học viện Hành chính quốc gia

Điểm trúng tuyển Đại học Hà Nội 19-32, Học viện Hành chính quốc gia xét tuyển khối C cao nhất 24,5 điểm.

Phương Hòa