Thứ năm, 29/9/2022
Chủ nhật, 30/7/2017, 20:37 (GMT+7)

Điểm chuẩn của Đại học Bách khoa Hà Nội

Điểm trúng tuyển vào các mã ngành của Đại học Bách khoa Hà Nội trải dài từ 20 đến 28,25.

Tiêu chí phụ:

- Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu nhóm ngành, các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét theo các tiêu chí phụ (hoặc điều kiện phụ) như sau:

(1) Tổng điểm ba môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển (không nhân hệ số);

(2) Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

Cách tính điểm xét tuyển:

- Đại học Bách khoa Hà Nội áp dụng cách tính điểm xét tuyển (gọi tắt là ĐX) từ kết quả thi ba môn của tổ hợp môn xét tuyển, điểm ưu tiên KV/ĐT và điểm ưu tiên xét tuyển của thí sinh như sau:

Đối với tổ hợp môn không có môn chính
ĐX = [(Môn1+Môn2 + Môn3), làm tròn đến 0,25] + Điểm ƯT (KV/ĐT) + Điểm ƯT xét tuyển

Đối với tổ hợp môn có môn chính
ĐX = [(Môn chính x 2+Môn2 + Môn3) x ¾,  làm tròn đến 0,25] + Điểm ƯT (KV/ĐT) + Điểm ƯT xét tuyển

Quỳnh Trang