Thứ ba, 3/10/2023
Thứ hai, 31/7/2017, 18:31 (GMT+7)

Điểm chuẩn của 9 thành viên Đại học Thái Nguyên bằng mức sàn

9 trong tổng số 10 khoa, trường thành viên của Đại học Thái Nguyên có điểm chuẩn bằng với mức sàn của Bộ Giáo dục là 15,5.

Quỳnh Trang