Thứ tư, 29/3/2023
Thứ hai, 15/7/2019, 11:10 (GMT+7)

Dịch trực tiếp tiếng Việt qua camera bằng ứng dụng Google

Tính năng dịch tiếng Việt thời gian thực qua camera đã được Google bổ sung cho ứng dụng Google Lens, nhưng chưa có cho Google Translate.

Google Lens dịch trực tiếp ngôn ngữ
 
 

Bảo Lâm