Thứ hai, 27/5/2024
Thứ bảy, 30/9/2023, 09:40 (GMT+7)

Địa phương nào có đại lộ dài nhất, rộng nhất Việt Nam?

Đại lộ này dài hơn 29 km, rộng trung bình 140 mét, tổng kinh phí đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng... vậy đại lộ này nằm ở tỉnh, thành nào.

Trùm Sò