Thứ tư, 7/6/2023
Thứ sáu, 26/5/2023, 09:53 (GMT+7)

Địa phương duy nhất Việt Nam có đường hầm vượt sông

Hầm được xây dựng trong 7 năm và được đưa vào khai thác vào tháng 11/2011.

* Đáp án tên địa phương được viết tắt.

Trùm Sò