Thứ sáu, 31/3/2023
Thứ tư, 15/3/2023, 11:09 (GMT+7)

Địa phương duy nhất miền Bắc có đủ 5 loại hình giao thông quan trọng

Năm loại hình giao thông quan trọng bao gồm đường bộ, đường biển, đường sắt, đường thủy nội địa và đường hàng không đều có ở địa phương này.

Trùm Sò