Thứ bảy, 20/4/2024
Chủ nhật, 7/1/2024, 10:00 (GMT+7)

Địa danh nào có nghĩa là hòa bình ở biên giới?

Đây là tên một thành phố công nghiệp, có nguồn gốc Hán Việt và có nghĩa là hòa bình ở biên giới.

Trùm Sò