Thứ bảy, 25/6/2022
Thứ tư, 27/6/2018, 10:27 (GMT+7)

Đề và đáp án môn Địa lý thi THPT quốc gia

Đề Địa lý có nhiều câu yêu cầu thí sinh sử dụng Atlat để trả lời về điều kiện tự nhiên, khoáng sản của Việt Nam.

Đáp án:

Đề Địa dễ, thí sinh cười tươi khi thi xong
 
 

Thí sinh nhận xét đề Địa dễ kiếm điểm.

*Tiếp tục cập nhật

Tuyển sinh 247