Thứ tư, 2/12/2020
Thứ tư, 30/5/2018, 15:58 (GMT+7)

Đề Toán vào chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội

Thí sinh Chu Thế Hùng (THCS Sơn Tây, Hà Nội) đánh giá đề Toán năm nay của chuyên Sư phạm dễ hơn so với năm 2017 một chút.