Thứ bảy, 25/6/2022
Thứ bảy, 9/6/2018, 11:44 (GMT+7)

Đề thi Lịch sử lớp 10 chuyên của Hà Nội

Đề thi gồm 4 câu, trong đó câu nhiều điểm nhất hỏi về những thay đổi của châu Á từ sau năm 1945.

Học sinh thi trường chuyên để có cơ hội du học
 
 

Học sinh chia sẻ lý do chọn trường chuyên. Video: Quỳnh Trang