Thứ ba, 28/6/2022
Thứ sáu, 20/4/2018, 10:10 (GMT+7)

Đáp án bài toán hệ thống liên lạc trong pháo đài từ thầy giáo

Giáo viên dạy Toán nhận định bài toán giúp quốc vương Wonderland khó, nhiều học sinh trong đội tuyển thi quốc tế cũng khó đưa ra đáp án.