Thứ ba, 17/5/2022
Thứ bảy, 24/6/2017, 20:00 (GMT+7)

Đáp án 24 mã đề môn Tiếng Nga của Bộ Giáo dục

Bộ Giáo dục vừa công bố 24 đáp án môn Tiếng Nga của kỳ thi THPT quốc gia.

Bộ Giáo dục và Đào tạo