Thứ hai, 27/5/2024
Thứ hai, 11/9/2023, 11:31 (GMT+7)

Danh tướng nào phụng sự 6 triều vua Lê?

Ông thuộc dòng dõi Đinh Đàm, có công đánh lui quân Nguyễn, đại phá nhà Mạc... Khi ông mất, Vua Lê Hy Tông và chúa Trịnh Căn tới viếng.

Trùm Sò