Thứ sáu, 14/6/2024
Thứ ba, 14/5/2024, 11:31 (GMT+7)

Danh tướng nào phò tá bốn đời vua Lê, 70 tuổi vẫn lập đại công?

Ông là công thần khai quốc thời Lê sơ, từng tham gia hội thề Lũng Nhai, làm quan trụ cột qua bốn đời vua.

Ông góp công lớn giúp Giang Sơn thịnh trị dưới thời vua Lê Thánh Tông. Thế hệ con cháu 7 đời của ông đều có người làm võ tướng quan trọng của triều đình. Năm 1471, Ông bệnh nặng và mất, được truy phong là Trung Mục vương. Vua Lê Thánh Tông cũng ban tặng cho ông 8 chữ vàng: "Tứ đại kỳ công, vĩnh thùy bất hủ."

Mộc Trà