Thứ sáu, 8/12/2023
Thứ tư, 19/5/2021, 16:49 (GMT+7)

Danh sách doanh nhân ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Trong số 30 doanh nhân ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV có 8 người dưới 40 tuổi.

Đồ hoạ: Tiến Thành