Thứ ba, 25/6/2024
Thứ ba, 19/9/2023, 10:23 (GMT+7)

Dân tộc thiểu số nào đông nhất Tây Nguyên?

Dân tộc này sinh sống chủ yếu ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum và phía bắc tỉnh Đắk Lắk.

Họ sống thành từng làng, gồm một hội đồng các bô lão có uy tín chủ trì chung. Hội đồng cũng chọn ra một người đứng đầu gọi là trưởng làng, giữ vai trò điều hành mọi sinh hoạt tập thể.

Trùm Sò