Thứ hai, 20/5/2024
Thứ hai, 4/9/2023, 09:58 (GMT+7)

Dân tộc nào ít người nhất Việt Nam?

Dân tộc này cư trú chủ yếu ở huyện Tương Dương, Nghệ An và hầu hết người dân tộc này dùng các tiếng Khơ Mú, Thái giao tiếp hàng ngày.

Trùm Sò