Thứ ba, 18/6/2024
Thứ ba, 25/7/2017, 10:16 (GMT+7)

Dân số Việt đang già đi nhanh như thế nào

Pháp mất 115 năm chuyển sang giai đoạn già hóa dân số, thì Việt Nam chỉ trong 20 năm do tỷ lệ sinh thấp và tuổi thọ tăng.

Tạ Lư