Thứ hai, 6/12/2021
Thứ bảy, 26/12/2020, 00:00 (GMT+7)

Dân số Hà Nội sẽ chạm ngưỡng 10 triệu vào năm 2030

Dân số thủ đô mỗi năm tăng trung bình 160.000 (tương đương một huyện), dự kiến sau 10 năm nữa từ 8,3 triệu người năm nay lên gần 10 triệu vào 2030.

Việt Chung - Võ Hải