Thứ bảy, 20/7/2024
Thứ bảy, 9/4/2022, 00:00 (GMT+7)

Đại học Việt Nam thăng bậc trên bảng xếp hạng nhóm ngành

Năm 2022, các đại học Việt Nam đều thăng hạng trên bảng xếp hạng đại học thế giới theo nhóm ngành của QS.

QS là một trong ba tổ chức xếp hạng đại học uy tín nhất hiện nay, bên cạnh Times Higher Education - THE (Anh) và Academic Ranking of World Universities - ARWU (Trung Quốc). Bảng xếp hạng đại học theo nhóm ngành được QS công bố thường niên, đánh giá các đại học dựa trên các tiêu chí: Danh tiếng học thuật; Uy tín của trường theo đánh giá của nhà tuyển dụng lao động; Số lượng trung bình trích dẫn trên một bài báo và chỉ số H-index đo năng suất nghiên cứu khoa học và mức độ ảnh hưởng của các công bố; Chỉ số về IRN (Mạng lưới nghiên cứu quốc tế) đo hiệu quả của hợp tác nghiên cứu.

Tạ Lư - Dương Tâm